Komunikat o spotkaniu Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Komunikat o spotkaniu Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KBZCh-UMed

 

17 maja 2022r. w siedzibie Instytutu Biologii Medycznej (IBM) PAN przy ul. Tylnej 3a w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytutu i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie współpracy między Krajową Biblioteką Związków Chemicznych (KBZCh) i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Od lewej Agata Kraj (IBM PAN i KBZCh), Jarosław Dziadek (Dyrektor IBM PAN), Agnieszka Olejniczak (IBM PAN, Laboratorium Skriningowe), Lucyna Woźniak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Prorektor  ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej), Dorota Piotrowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny), Monika Olszewska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny), Zbigniew Leśnikowski (IBM PAN i KBZCh).

Drukuj / Zapisz do PDF