Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (IChB PAN)

Platforma wysokoprzepustowych badań przesiewowych
Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
dr Jacek Kolanowski

Drukuj / Zapisz do PDF