Krajowa Biblioteka
Związków Chemicznych
ul. Tylna 3a, 90-364 Łódź , Łódzkie, Polska

Prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski
Instytut Biologii Medycznej PAN
Kierownik Pracowni Chemii Medycznej
Koordynator POL-OPENSCREEN
EN prof-Zbigniew-Lesnikowski
Marcin Śleszyński
Compound Manager
Marcin Śleszyński POL-OPENSCREEN
Dorota Borowiecka
Database Administrator
EN Dorota-Borowiecka
Instytut Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź, Łódzkie, Polska

NIP: 982-03-52-085
Administracja
Laboratorium Skriningowe Bakteriologia-wirusologia (Część Bakteriologiczna)
ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź

Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
Instytut Biologii Medycznej PAN
Pracownia Genetyki i Fizjologii Mycobacterium
EN prof.-Jaroslaw-Dziadek
Laboratorium Skriningowe Bakteriologia-wirusologia (Część Wirusologiczna)
ul. Lodowa 106, 93-232, Łódź

dr hab. Agnieszka Olejniczak
Prof. IBM PAN
Instytut Biologii Medycznej PAN
Laboratorium Skriningowe
EN prof.-Agnieszka-Olejniczak
Platforma Badań Przesiewowych In Silico, ADME i Optymalizacji Struktury Związków Wiodących
ul. Pawińskiego 5a, 02-106, Warszawa

Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Platforma Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowch
ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704, Poznań

dr Jacek Kolanowski
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

EN dr-Jacek-Kolanowski

Mapa dojazdu

Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych
ul. Tylna 3a 90-364 Łódź, Łódzkie, Polska

Instytut Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Lodowa 106 93-232 Łódź, Łódzkie, Polska