Identyfikacja związków chemicznych o znaczącym działaniu na prątki gruźlicy zlokalizowane w ludzkich makrofagach

calendar_today15.03.2023

W ramach współpracy pięciu jednostek naukowych oraz przy wykorzystaniu infrastruktury Laboratorium Skriningowego Bakteriologia-Wirusologia, w ramach przedsięwzięcia EU-OPENSCREEN ERIC analizowano przeciwprątkową aktywność wybranych związków chemicznych z grupy 2,4-dipodstawionych pochodnych pirydyny. Zidentyfikowano dwa związki chemiczne o znaczącym działaniu na prątki gruźlicy zlokalizowane w ludzkich makrofagach. Badane związki chemiczne wykazywały też znaczącą aktywność przeciw tworzonym przez M. tuberculosis biofilmom. Wyselekcjonowanie mutantów opornych na badane związki oraz sekwencjonowanie ich genomów pozwoliło na identyfikację molekularnego mechanizmu nabywania przez prątka gruźlicy oporności na analizowane związki. Analizy LC-MS/MS pozwoliły na identyfikację 15 białek M. tuberculosis ulegających nadprodukcji w odpowiedzi na inkubację z subinhibitorowymi dawkami badanych związków co pomoże w ustaleniu prawdopodobnego mechanizmu ich działania.

Korycka-Machała M, Kawka M, Lach J, Płocińska R, Bekier A, Dziadek B, Brzostek A, Płociński P, Strapagiel D, Szczesio M, Gobis K and Dziadek J (2022) 2,4-Disubstituted pyridine derivatives are effective against intracellular and biofilm-forming tubercle bacilli. Front. Pharmacol. 13:1004632. doi: 10.3389/fphar.2022.1004632