II Warsztaty Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych POL-OPENSCREEN

calendar_today11.11.2022

II Warsztaty Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych odbyły się 9 i 10 listopada 2022. Tym razem współorganizatorem Warsztatów był Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a miejscem spotkania budynek laboratoriów BRaIn na kampusie Uniwersytetu.

Uczestnikami II warsztatów POL-OPENSCREEN byli chemicy, biolodzy i farmakolodzy zainteresowani poszukiwaniem nowych związków bioaktywnych z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, instytutów PAN oraz goście. Uczestnicy prezentowali swoje prace w zakresie szeroko rozumianego poszukiwania nowych leków i związków bioaktywnych.

Ponadto zaprezentowane zostały również dwa wykłady plenarne zaproszonych znamienitych polskich badaczy. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kliniki Hematologii Wydziału Lekarskiego, wygłosił wykład na temat „Nowe kierunki w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego”, zaś prof. dr hab. Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Małopolskiego Centrum Biotechnologii na temat „Pandemic box?”.

Dr Bahne Stechmann z EU-OPENSCREEN, europejskiego konsorcjum, którego częścią jest projekt POL-OPENSCREEN, zaprezentował konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC. Dla uczestników Warsztatów, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się osobiście z infrastrukturą KBZCh została zorganizowana tura w trakcie której pracownicy KBZCh przedstawili wyposażenie KBZCh, zasady działania utworzonej infrastruktury oraz możliwości korzystania z niej.

Zamknięciem warsztatów była dyskusja na temat niemalejącego znaczenia badań in vitro i in vivo związków chemicznych, w dobie co raz częstszych badań in silico, i znaczenia Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych w tym obszarze oraz wspólnego wkładu w budowanie kolekcji związków w KBZCh.

KBZCh oferuje bezpłatne deponowanie związków chemicznych syntetyzowanych w krajowych laboratoriach (uczelnie, instytuty, laboratoria badawcze itp.). Zdeponowane w Bibliotece związki są nieodpłatnie bioprofilowane, a następnie udostępniane zainteresowanym podmiotom, zarówno polskim, jak i zagranicznym, do badań biologicznych i innych badań naukowych.