III Warsztaty POL-OPENSCREEN – Podsumowanie

calendar_today18.05.2023

III warsztaty Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych POL-OPENSCREEN odbyły się 9 i 10 maja 2023 r. w Pałacu Juliusza Kindermanna, przy ul. Piotrkowskiej 137/139, w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Warsztaty są cyklicznie organizowane przez Krajową Bibliotekę Związków Chemicznych (KBZCh).

W III warsztatach wzięli udział chemicy, biolodzy i farmakolodzy zainteresowani poszukiwaniem nowych związków bioaktywnych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Łódzkiej oraz instytutów PAN, Instytutu Biochemii i Biofizyki i Instytutu Biologii Medycznej. Wśród prezentujących uczestników byli także przedstawiciele firm farmaceutycznych (Selvita S.A., Celon Pharma Ltd, Molecure S.A.) oraz goście. Są to pierwsze warsztaty KBZCh POL-OPENSCREEN, w których wzięli udział przedstawiciele przemysłu.

KBZCh oferuje bezpłatne deponowanie związków chemicznych syntetyzowanych w krajowych laboratoriach (uczelnie, instytuty, laboratoria badawcze itp.). Zdeponowane w Bibliotece związki są nieodpłatnie bioprofilowane, a następnie udostępniane zainteresowanym podmiotom, zarówno polskim, jak i zagranicznym, do badań biologicznych i innych badań naukowych. Zasoby KBZCh są udostępniane, za zgodą przekazujących chemików, w ramach współpracy bibliotece akademickiej EU-OPENSCREEN, europejskiego konsorcjum, którego KBZCh jako część infrastruktury konsorcjum POL-OPENSCREEN jest członkiem.

Podkreślono kluczowe znaczenie KBZCh dla możliwości testowania syntetyzowanych związków i generowania wartości dodanej w wyniku szerszego wykorzystania syntetyzowanych w polskich ośrodkach akademickich związków chemicznych.

Dla uczestników którzy nie odwiedzili jeszcze osobiście KBZCh, została zorganizowana tura umożliwiająca zapoznanie się z tą infrastrukturą, pracownicy KBZCh krok po kroku przedstawili infrastrukturę biblioteki oraz proces deponowania związków. Zaprezentowano również film umożliwiający bliższe zapoznanie się z przebiegiem procesów przekazania, bioprofilowania oraz udostępniania związków chemicznych do badań skriningowych. Podsumowaniem warsztatów była dyskusja na temat możliwości współpracy we wzbogaceniu biblioteki związków zarówno ze strony jednostek naukowych, jak i zainteresowanych firm biofarmaceutycznych.