Lista członków konsorcjum POL-OPENSCREEN

calendar_today16.04.2022

Instytut Biologii Medycznej PAN
ul. Lodowa 106
93-232 Łódź
Dyrektor
Prof. dr hab. Jarosław Dziadek

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
ul. A. Pawińskiego 5a
02-106 Warszawa
Dyrektor
Prof. dr hab. Jarosław Poznański

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
Dyrektor
Prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Instytut Farmakologii PAN
ul. Smętna 12
31-343 Kraków
Dyrektor
Prof. dr hab. Małgorzata Filip

Instytut Farmaceutyczny (obecnie Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia
Profesora Ignacego Mościckiego)
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa
Dyrektor
dr inż. Paweł Bielski

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
ul. Sienkiewicza 112
90-363 Łódź
Dyrektor
Prof. dr hab. Marek Potrzebowski

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (obecnie Łukasiewicz – Instytutu Chemii
Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego)
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa
Dyrektor
dr inż. Paweł Bielski

Instytut Genetyki Człowieka PAN
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań
Dyrektor
Prof. dr hab. Michał Witt