Poszukiwanie nowych nośników boru dla terapii nowotworów metodą BNCT

calendar_today25.01.2024

Terapia nowotworów w oparciu o wychwyt neutronów przez bor (BNCT) to obiecująca, binarna metoda leczenia niektórych typów raka. Metoda BNCT opiera się na wysokim prawdopodobieństwie wychwytywania neutronów termicznych przez nieradioaktywny izotop 10B. W ostatnim czasie, głównie w związku z rozwojem źródeł neutronów opartych na akceleratorach, które można instalować w szpitalach, na całym świecie ponownie gwałtownie wzrosło zainteresowanie tą technologią.

IBM PAN w NCBJ

Członkowie spotkania Polskiego Konsorcjum na Rzecz Terapii Borowo-Neutronowej przed wejściem do reaktora MARIA

Polskie Konsorcjum na Rzecz Terapii Borowo-Neutronowej” stawia sobie za zadanie rozwój badań w obszarze BNCT i wprowadzenie tej technologii do praktyki klinicznej w Polsce. Dnia 11 stycznia 2024 odbyło się w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku-Otwocku kolejne spotkanie członków Konsorcjum. W spotkaniu tym wzięli udział między innymi prof. Zbigniew Leśnikowski z Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych (KBZCh) POL-OPENSCREEN i prof. Agnieszka Olejniczak z Laboratorium Skriningowego przy Instytucie Biologii Medycznej PAN.

KBZCh poza swoja podstawową funkcją centrum umożliwiającego deponowania związków chemicznych syntetyzowanych w krajowych laboratoriach (uczelnie, instytuty, laboratoria badawcze, inne) i udostępniania ich zainteresowanym podmiotom do biologicznych badań skriningowych oferuje także możliwość bioprofilowania potencjalnych nośników boru dla BNCT na wstępnym etapie ich badań: www.pol-openscreen.pl