Udział w kursie zarządzania bibliotekami związków chemicznych zorganizowanym przez Institute of Molecular Genetics (IMG) CzAS Prague

calendar_today08.02.2023

W marcu 2022 roku Dorota Borowiecka, jako kolejny pracownik KBZCh, ukończyła kurs Compound Logistics Course organizowany cyklicznie w Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences. Wydarzenie to stworzyło możliwość praktycznej wymiany wiedzy dotyczącej poszczególnych etapów zarządzania bibliotekami związków, a także zapoznania się z infrastrukturą CZ-OPENSCREEN (będącego stroną partnerską KBZCh w ramach EU-OPENSCREEN), w tym z infrastrukturą High-Troughput-Screening (HTS) w IMG.

Więcej o kursie w newsletterze EU-OPENSCREEN.

kurs Compound Logistics Course w Pradze