Wizyta w KBZCh delegacji Instytutu Chemii im. Coriolan Dragulescu (ICT), Rumuńskiej Akademii Nauk w Timisoarze

calendar_today18.10.2023

W dniach 10 i 11 października 2023 w Krajowej Bibliotece Związków Chemicznych (KBZCh), pod auspicjami EU-OPENSCREEN DRIVE przebywała dwuosobowa delegacja z Instytutu Chemii im. Coriolan Dragulescu (ICT), Rumuńskiej Akademii Nauk w Timisoarze: dr Ramona Curpan i dr Luminita Crisan.

Wizyta miała na celu zapoznanie się z infrastrukturą KBZCh i wymianę doświadczeń w związku z planowanym uruchomieniem przy ICT rumuńskiej biblioteki związków chemicznych oraz kandydaturą Rumunii do członkostwa w EU-OPENSCREEN ERIC.

Goście zostali poinformowani o zasadach funkcjonowania KBZCh, stosowanymi w KBZCh umowami z chemikami przekazującymi związki i zasadami ochrony własności intelektualnej. Mieli również okazje zapoznać się na żywo ze wszystkimi etapami procesu przekazywania związków, ich przechowywania, bioprofiolowania i udostępniania do biologicznych badań skriningowych.

ICT visit from Timisoara to NLLC

Od lewej: Zbigniew Leśnikowski – kierownik Pracowni Chemii Medycznej IBM PAN i KBZCh POL-OPENSCREEN, Agata Kraj – Menedżer Biblioteki Związków w KBZCh, Marta Denel-Bobrowska – Mikrobiolog w Laboratorium Skriningowym IBM PAN, Agnieszka Olejniczak – kierownik Laboratorium Skriningowego IBM PAN, Ramona Curpan – Senior Researcher i Luminita Crisan – Senior Researcher w ICT, Timisoara; Dorota Borowiecka – Administrator Baz Danych w KBZCh

ICT institute in Timisoara

Coriolan Dragulescu Institute of Chemistry (ICT) Romanian Academy of Sciences in Timisoara