Współpraca KBZCh i Szkoły doktorskiej BioMedChem. Wykłady dla doktorantów w KBZCh.

calendar_today26.03.2024

W dniach 8.03.2024 i 15.03.2024 w ramach współpracy ze Szkołą Doktorską BioMedChem w Krajowej Bibliotece Związków Chemicznych odbyła się seria wykładów, które zostały poprowadzone przez prof. Zbigniewa Leśnikowskiego, mgr inż. Agatę Kraj i inż. Dorotę Borowiecką.

Tematyka wykładów dotyczyła bibliotek związków chemicznych i ich kluczowej roli w poszukiwaniu nowych związków biologicznie aktywnych. Wyjaśniono cele tworzenia bibliotek chemicznych i korzyści z deponowania w nich związków, zarówno dla środowiska akademickiego, jak i przemysłu. Podano przykłady bibliotek akademickich funkcjonujących w różnych krajach oraz omówiono infrastrukturę biblioteki związków na przykładzie Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych.

Przedstawiono następujące prezentacje:
– Libraries of chemical compounds in search of biologically active molecules – introduction. – prof. Zbigniew Leśnikowski
– Libraries of chemical compounds in search of biologically active molecules – Is the end of a research project time to put the obtained compounds in a drawer? – inż. Dorota Borowiecka
– National Library of Chemical Compounds – infrastructure and how to use it.- prof. Zbigniew Leśnikowski
– National Library of Chemical Compounds – infrastructure – Compounds management software in chemical libraries. – mgr inż. Agata Kraj

Doktoranci, Pan Jakub Skibiński, Pan Yaroslav Lavrynchuk i Pan Vivek mieli okazję osobiście zapoznać się z urządzeniami i oprogramowaniem znajdującymi się w KBZCh oraz zobaczyć przechowywaną w laboratorium kolekcję związków. Pracownicy KBZCh omówili także zastosowanie praktyczne poszczególnych elementów infrastruktury, jak i sposób ich integracji.

Interdyscyplinarność zainteresowań uczestników spotkań pozwoliła ciekawe dyskusje i na wymianę doświadczeń, związanych z wykorzystaniem zsyntetyzowanych związków po zakończonych projektach, skriningiem bibliotek związków chemicznych i poszukiwaniem aktywności biologicznych, zarówno od strony chemicznej, jak i biologicznej.

Yaroslav Lavrynchuk, Jakub Skibiński, Agata Kraj, Vivek, Zbigniew Leśnikowski