Zakończono pilotowy skrining związków chemicznych przekazanych do KBZCh na aktywność przeciwbakteryjną, cytotoksyczną i przeciwwirusową

calendar_today31.07.2023

Zakończony został pierwszy pilotowy skrining związków chemicznych przekazanych do KBZCh do końca lutego (28.02.2023) na aktywności przeciwbakteryjną i przeciwwirusową w Laboratorium Skriningowym Bakteriologia-Wirusologia POL-OPENSCREEN. Informacje o zidentyfikowanych związkach aktywnych przekazano Przekazującym.

• W ramach badań aktywności przeciwbakteryjnej oceniono wrażliwość wzorcowych szczepów bakterii gramoujemnych (Escherichia coli), gramododatnich (Staphylococcus aureus) oraz prątków gruźlicy (Mycobacterium bovis BCG) na 50 mM stężenia badanych związków.
Zidentyfikowano 13 związki aktywne według tego kryterium w stosunku do Mycobacterium tuberculosis oraz 4 związki aktywne przeciw Staphylococcus aureus. Dla związków wykazujących aktywność bójczą w ww. stężeniu wyznaczono wartość MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

• W ramach badań aktywności cytotoksycznej zbadano cytotoksyczność zdeponowanych związków w stężeniu 10 mM w liniach komórkowych: NCTC clone 929 HeLa i A549. Za kryterium cytotoksyczności przyjęto żywotność poniżej 70% w stosunku do nietraktowanej związkiem kontroli. Nie zidentyfikowano związków toksycznych wg. tego kryterium.

• W ramach badań aktywności przeciwwirusowej przeprowadzono badania przesiewowe zdeponowanych związków w stężeniu 10 mM na aktywność przeciw HSV-1 (ludzki wirus opryszczki), HCMV (ludzki wirus cytomegalii), HPIV-3 (ludzki wirus paragrypy typu 3), AdV5 (ludzki adenowirus typu 5), HRV8 (ludzki rinowirus typu 8), EMCV (wirus zapalenia mózgu i mięśnia sercowego świń). Zidentyfikowano 17 związków spełniających kryterium ≥50% przeżywalności w testach aktywności przeciwwirusowej i w testach cytotoksyczności, dla tych związków wyznaczono wartości CC50 oraz IC50 dla wybranych linii wirusowych i określono współczynnik SI. Zidentyfikowano 7 związków o umiarkowanej aktywności przeciw HPIV-3.