Instruktaż przekazywania związków chemicznych do KBZCh w IBB PAN

calendar_today10.07.2024

W dniu 28 maja na zaproszenie dr hab. Adama Mieczkowskiego z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (IBB PAN) pracownicy Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych (KBZCh) Dorota Borowiecka i Marcin Śleszyński przeprowadzili w IBB PAN instruktaż przekazywania związków chemicznych do KBZCh.

IBB PAN, członek konsorcjum POL-OPENSCREEN, jest instytucją systematycznie przekazującą związki zsyntetyzowane w ramach realizowanych projektów badawczych oraz jedną z pierwszych, które zdeponowały związki w KBZCh.

W wyniku badań bioprofilowania przeprowadzonych w KBZCh oraz pilotażowego skriningu cytotoksyczności i aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej przeprowadzonego w Laboratorium Skriningowym Bakteriologia-Wirusologia POL-OPENSCREEN otrzymano szereg wyników dających cenne informacje na temat właściwości oraz aktywności przekazanych związków. KBZCh systematycznie informuje Przekazujących o wynikach wygenerowanych podczas bioprofilowania i badań skriningowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych Przekazujących (chemików przekazujących związki), KBZCh oferuje przeszkolenie z rejestracji związków w Interfejsie Biblioteki w formie zdalnej, na miejscu w KBZCh lub w instytucji Przekazującego. Chemików zainteresowanych instruktażem zapraszamy do kontaktu.

Przekazywanie syntezowanych związków chemicznych do KBZCh przynosi wymierne korzyści zarówno dla Przekazujących jak i Użytkowników zainteresowanych poszukiwaniem nowych związków aktywnych biologicznie. Współpraca umożliwia przeprowadzenie bezkosztowo dla Przekazujących badań fizykochemicznych (pKa, logP, rozpuszczalność) i badań biologicznych, które prawdopodobnie nigdy nie byłyby, w innej sytuacji, przeprowadzone. Wyniki badań biologicznych są zastrzeżone i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Przekazującego.


Od lewej: Dorota Borowiecka – Administrator Baz Danych w KBZCh, Marcin Śleszyński – Menedżer Biblioteki Związków w KBZCh; dr Kinga Mieczkowska, Zakład Bioinformatyki w IBB PAN; dr hab. Adam Mieczkowski i dr Bartosz Bieszczad, Pracownia Chemii Biologicznej Jonów Metali w IBB PAN