Udział w Spotkaniu Grupy Użytkowników oprogramowania Mosaic firmy Titian w roku 2023

calendar_today30.10.2023

W dniu 21 września Panie Agata Kraj i Dorota Borowiecka z Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych (KBZCh) POL-OPENSCREEN uczestniczyły w spotkaniu grupowym użytkowników oprogramowania Mosaic firmy Titian. Oprogramowanie to jest wykorzystywane w KBZCh do zarządzania biblioteką związków. Coroczne spotkanie odbyło się w tym roku w Darmstadzie, w siedzibie firmy farmaceutycznej Merck HC KGaA.

Pracownicy firmy Titian zaprezentowali udoskonalenia w mechanizmach działania i nowe funkcjonalności oprogramowania Mosaic wprowadzone w wersji 9.0, a także nadchodzącej wersji 9.1. Jednym z punktów spotkania było studium przypadku wykorzystania oprogramowania Mosaic w zarządzaniu kolekcją próbek zaprezentowane przez pracowników firmy Merck wraz z turą po laboratoriach firmy.

Odbyto szereg rozmów konsultacyjnych na temat zmian w kolejnych wersjach Mosaic i ich praktycznego zastosowania w bibliotekach próbek. Przedyskutowano możliwości wprowadzenia kolejnych integracji w odniesieniu do sprzętów będących elementami infrastruktury KBZCh.

Spotkanie pozwoliło poszerzyć wiedzę i odpowiedzieć na szereg pytań przekładających się na większą efektywność pracy w zarządzaniu biblioteką związków KBZCh. Pozwoliło również na wymianę wiedzy i nawiązania bezpośrednich kontaktów zarówno z innymi użytkownikami oprogramowania Mosaic z branży biologiczno-chemicznej jak i z twórcami oprogramowania.

NLCC at UGM of Titians Mosaic software 2023 1

NLCC at UGM of Titian's Mosaic software 2023 3

NLCC at UGM of Titian's Mosaic software 2023 2