Wizyta Dyrektora Generalnego EU-OPENSCREEN ERIC Dr Philippa Gribbona w Krajowej Bibliotece Związków Chemicznych i Laboratorium Skriningowym Bakteriologia-Wirusologia POL-OPENSCREEN

calendar_today03.06.2024

W dniu 15 maja 2024 Dr Philip Gribbon złożył wizytę w Krajowej Bibliotece Związków Chemicznych oraz Laboratorium Skriningowym, wchodzących w skład konsorcjum POL-OPENSCREEN, będącego instytucją partnerską konsorcjum EU-OPENSCREEN ERIC. Gość miał okazje zapoznać się z infrastrukturą Biblioteki oraz akademicką kolekcją deponowanych w niej związków chemicznych przeznaczonych do badań skriningowych.

Wizyta Dr Philipa Gribbona pozwoliła na dyskusję poszerzenia zakresu współpracy w celu pełniejszego wykorzystania zasobów i potencjału konsorcjum POL-OPENSCREEN i realizacji wspólnych celów a także zaplanowanie przyszłych działań mających na celu jej poszerzenie.

W tym samym dniu Dr. Gribbon przedstawił także wykład zatytułowany „EU-OPENSCREEN: Enabling chemical biology and early stage drug discovery.” Wykład pod patronatem Oddziału Łódzkiego PTChem wraz z konsorcjum POL-OPENSCREN odbył się w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem i zgromadził słuchaczy z Instytutu Biologii Medycznej PAN, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Od lewej: Marcin Śleszyński – Menedżer Biblioteki Związków w KBZCh, Philip Gribbon – Fraunhofer Institute for Translational Medicine and Pharmacology (ITMP) w Hamburgu i EU-OPENSCREEN ERIC, Zbigniew Leśnikowski – kierownik Pracowni Chemii Medycznej IBM PAN i KBZCh POL-OPENSCREEN, Marta Denel-Bobrowska – Mikrobiolog w Laboratorium Skriningowym IBM PAN, Agnieszka Olejniczak – kierownik Laboratorium Skriningowego IBM PAN, Dorota Borowiecka – Administrator Baz Danych w KBZCh.