Wizyta Zespołu Firmy Titian w KBZCh

calendar_today16.01.2023

28-30 listopada w Krajowej Bibliotece Związków Chemicznych miała miejsce wizyta inżynierów firmy Titian z Polski i Wielkiej Brytanii. Celem spotkania była wzajemna wymiana wiedzy na temat możliwości oprogramowania Mosaic firmy Titian, wykorzystywanego w KBZCh do zarządzania przekazywanymi próbkami związków chemicznych. Praktyczne przetestowanie i przeanalizowanie procesów przyjmowania związków chemicznych przez inżynierów z Titian bezpośrednio w KBZCh pozwoliło na ich usprawnienie, a także poszerzenie wiedzy pracowników KBZCh na temat zapobiegania usterkom technicznym i ich rozwiązywania.

Efektem interdyscyplinarnej współpracy KBZCh i Titian było wprowadzenie ulepszeń, mających pozytywny wpływ zarówno na proces przekazywania związków chemicznych, zarządzanie nimi i udostępnianie do badań skriningowych. Była to też okazja dla pracowników firmy Titian do zapoznania się na miejscu z wykorzystywaniem oprogramowania Mosaic i problemami z tym związanymi co niewątpliwie przyczyni się do opracowania nowych, ulepszonych jego wersji jak również do stałego podnoszenia jakości roboczych kontaktów między dostawcą oprogramowania i użytkownikami.

wizyta Titian w KBZCh