Pol-OpenScreen - Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej

pol-openscreen verso q20 rack kbzch slajder 1
…omnibus mentis desidiam animique uagationem utili manuum occupatione
et delectabili nouitatum meditatione declinare et calcare uolentibus…
pol-openscreen sirius T3 kbzch slider 3
De diversis artibus persevera per severa per se vera
polopenscreen slider foto3 przygotowanie roztworów
…omnibus mentis desidiam animique uagationem utili manuum occupatione
et delectabili nouitatum meditatione declinare et calcare uolentibus…
polopenscreen slider foto4 LC-MS 2 1920x640 px
De diversis artibus persevera per severa per se vera

Aktualności

Obrazek zastępczy

Identyfikacja związków chemicznych o znaczącym działaniu na prątki gruźlicy zlokalizowane w ludzkich makrofagach

calendar_today15.03.2023
W ramach współpracy pięciu jednostek naukowych oraz przy wykorzystaniu infrastruktury Laboratorium Skriningowego Bakteriologia-Wirusologi...
Czytaj więcej
Obrazek zastępczy

Udział w Spotkaniu Grupy Użytkowników oprogramowania Mosaic firmy Titian

calendar_today10.02.2023
22 września 2022 Agata Kraj i Dorota Borowiecka uczestniczyły w wydarzeniu User Group Meeting zorganizowanym przez firmę Titian. Na mając...
Czytaj więcej
kurs Compound Logistics Course w Pradze

Udział w kursie zarządzania bibliotekami związków chemicznych zorganizowanym przez Institute of Molecular Genetics (IMG) CzAS Prague

calendar_today08.02.2023
W marcu 2022 roku Dorota Borowiecka, jako kolejny pracownik KBZCh, ukończyła kurs Compound Logistics Course organizowany cyklicznie w Ins...
Czytaj więcej

KBZCh od środka

Chemia w Polsce jest jedną z dziedzin, która ma ogromny potencjał generowania istotnych innowacji w naukach o życiu. Chociaż co roku w krajowych laboratoriach (uczelnie, instytuty, laboratoria badawcze, inne) syntetyzowane są tysiące nowych substancji chemicznych, tylko w nielicznych przypadkach przeprowadza się systematyczne badania ich aktywności biologicznej. W rezultacie potencjał aplikacyjny większości syntetyzowanych związków pozostaje niezauważony.

Utworzona infrastruktura zapewnia możliwość ich deponowania w zasobach KBZCh i udostępnianie zainteresowanym podmiotom zarówno polskim jak i zagranicznym do badań przesiewowych i innych badan naukowych. KBZCh jest pierwszym tego typu bankiem związków w Kraju zapewniając, na zasadach niekomercyjnych, biologom dostęp do unikalnych bibliotek chemicznych a chemikom możliwości testowania syntetyzowanych związków i generowanie wartości dodanej poprzez szersze wykorzystanie związków chemicznych syntezowanych w polskich laboratoriach.

Krajowa Biblioteka
Związków Chemicznych

Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych (KBZCh) zapewnia możliwość deponowania związków syntetyzowanych w krajowych laboratoriach (uczelnie, instytuty, laboratoria badawcze, inne) i udostępnia je zainteresowanym podmiotom zarówno polskim jak i zagranicznym do biologicznych badań skriningowych i innych badań naukowych. KBZCh jest pierwszym tego typu bankiem związków w Kraju zapewniając, na zasadach niekomercyjnych i z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej, biologom, farmakologom i innym zainteresowanym dostęp do unikalnych bibliotek połączeń chemicznych a chemikom możliwość testowania i generowanie wartości dodanej poprzez szersze wykorzystanie zsyntetyzowanych związków. Infrastruktura KBZCh finansowana jest przez MEiN jako jedno z przedsięwzięć Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych

Nasi partnerzy

Logo logo ministerstwo edukacji i nauki
Logo logo biolmed
Logo logo instytut biochemii i biofizyi
Logo logo-5
Logo logo polskie towarzystwo chemiczne
Logo logotyp innowacyjna gospodarka