Jak deponować związki

PRZEKAZUJĄCYM (deponującym) związki chemiczne w Krajowej Bibliotece Związków Chemicznych (KBZCh) może być organizacja (uczelnia, instytut, firma) lub osoba będąca prawnym właścicielem tych związków. Związki chemiczne mogą być zsyntetyzowane w danej instytucji lub zakupione, opublikowane lub nie.

Warunki przekazania związków do KBZCh określone są w Umowie Przekazania Związków. Przed zdeponowaniem związków konieczne jest podpisanie Umowy, w której oprócz zasad współpracy z KBZCh określone są osoby upoważnione przez PRZEKAZUJĄCEGO do bezpośrednich kontaktów z KBZCh i ich dane kontaktowe oraz osoby upoważnione do takich kontaktów ze strony KBZCh. Lista osób upoważnionych może być uaktualniana. Umowa ze strony PRZEKAZUJĄCEGO podpisywana jest przez osobę prawnie reprezentującą instytucję, ze strony KBZCh przez dyrektora IBM PAN na terenie którego znajduje się KBZCh.

Przekazujący zobowiązuje się do dokonania wstępnej selekcji związków, które zamierza przekazać do KBZCh z wykorzystaniem kryteriów selekcji związków przyjętych przez KBZCh (kryteria selekcji związków do KBZCh znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”).

Jeżeli związki spełniają powyższe kryteria Przekazujący rejestruje związki online na interaktywnym formularzu (poglądowy schemat formularza w zakładce „Dokumenty do pobrania”) znajdującym się na stronie pol-openscreen.pl, a następnie dostarczy próbki 15 – 20 mg związków lub większą ilość jeśli to możliwe, na adres KBZCh. KBZCh dostarczy umówioną ilość standardowych pojemników firmy Micronic o pojemności 2 mL oznakowanych kodem kreskowym i cyfrowym (zdjęcie pojedynczego zestawu 48 probówek znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania”). Instrukcja opisująca dokładnie procedurę przekazania związków znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Przesłane związki po zweryfikowaniu czystości i sformatowaniu zostaną włączone do kolekcji KBZCh a następnie poddane bioprofilowaniu (lista testów bioprofilowania znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania”). Związki będą udostępniane zainteresowanym Użytkownikom do badań skriningowych i innych badań naukowych.
Przekazujący będą mieli dostęp do bazy danych KBZCh i będą mogli monitorować status przekazanych związków jak również mieć dostęp do całej kolekcji KBZCh.