Pol-OpenScreen - Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej

pol-openscreen verso q20 rack kbzch slajder 1
"…omnibus mentis desidiam animique uagationem utili manuum occupatione et delectabili nouitatum meditatione declinare et calcare uolentibus…"

De diversis artibus

pol-openscreen sirius T3 kbzch slider 3

persevera per severa per se vera

polopenscreen slider foto3 przygotowanie roztworów
"…omnibus mentis desidiam animique uagationem utili manuum occupatione et delectabili nouitatum meditatione declinare et calcare uolentibus…"

De diversis artibus

polopenscreen slider foto4 LC-MS 2 1920x640 px

persevera per severa per se vera

Aktualności

NLCC at UGM of Titian's Mosaic software 2023 2

Udział w Spotkaniu Grupy Użytkowników oprogramowania Mosaic firmy Titian w roku 2023

calendar_today30.10.2023
W dniu 21 września Panie Agata Kraj i Dorota Borowiecka z Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych (KBZCh) POL-OPENSCREEN uczestniczyły w...
Czytaj więcej
ICT visit from Timisoara to NLLC

Wizyta w KBZCh delegacji Instytutu Chemii im. Coriolan Dragulescu (ICT), Rumuńskiej Akademii Nauk w Timisoarze

calendar_today18.10.2023
W dniach 10 i 11 października 2023 w Krajowej Bibliotece Związków Chemicznych (KBZCh), pod auspicjami EU-OPENSCREEN DRIVE przebywała dwuo...
Czytaj więcej
Obrazek zastępczy

Zakończono pilotowy skrining związków chemicznych przekazanych do KBZCh na aktywność przeciwbakteryjną, cytotoksyczną i przeciwwirusową

calendar_today31.07.2023
Zakończony został pierwszy pilotowy skrining związków chemicznych przekazanych do KBZCh do końca lutego (28.02.2023) na aktywności przeci...
Czytaj więcej

KBZCh od środka

Chemia w Polsce jest jedną z dziedzin, która ma ogromny potencjał generowania istotnych innowacji w naukach o życiu. Chociaż co roku w krajowych laboratoriach (uczelnie, instytuty, laboratoria badawcze, inne) syntetyzowane są tysiące nowych substancji chemicznych, tylko w nielicznych przypadkach przeprowadza się systematyczne badania ich aktywności biologicznej. W rezultacie potencjał aplikacyjny większości syntetyzowanych związków pozostaje niezauważony.

Utworzona infrastruktura zapewnia możliwość ich deponowania w zasobach KBZCh i udostępnianie zainteresowanym podmiotom zarówno polskim jak i zagranicznym do badań przesiewowych i innych badan naukowych. KBZCh jest pierwszym tego typu bankiem związków w Kraju zapewniając, na zasadach niekomercyjnych, biologom dostęp do unikalnych bibliotek chemicznych a chemikom możliwości testowania syntetyzowanych związków i generowanie wartości dodanej poprzez szersze wykorzystanie związków chemicznych syntezowanych w polskich laboratoriach.

Krajowa Biblioteka
Związków Chemicznych

Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych (KBZCh) zapewnia możliwość deponowania związków syntetyzowanych w krajowych laboratoriach (uczelnie, instytuty, laboratoria badawcze, inne) i udostępnia je zainteresowanym podmiotom zarówno polskim jak i zagranicznym do biologicznych badań skriningowych i innych badań naukowych. KBZCh jest pierwszym tego typu bankiem związków w Kraju zapewniając, na zasadach niekomercyjnych i z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej, biologom, farmakologom i innym zainteresowanym dostęp do unikalnych bibliotek połączeń chemicznych a chemikom możliwość testowania i generowanie wartości dodanej poprzez szersze wykorzystanie zsyntetyzowanych związków. Infrastruktura KBZCh finansowana jest przez MEiN jako jedno z przedsięwzięć Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Krajowa Biblioteka Związków Chemicznych

Nasi partnerzy

Logo logo ministerstwo edukacji i nauki
Logo logo biolmed
Logo logo instytut biochemii i biofizyi
Logo logo-5
Logo logo polskie towarzystwo chemiczne
Logo logotyp innowacyjna gospodarka